Muzikanti dětem

Soutěže 600 let

Základní údaje

SOUTĚŽE JAKOU BARVU MÁ NAŠE MĚSTO ?

v rámci oslav 600. výročí udělení plných městských práv Velkému Meziříčí

pod heslem:  TŘI V JEDNOM TŘIKRÁT

proběhly tři soutěže ve stejném duchu prezentované třemi způsoby !

 

Co to znamená ?

- Uskutečnilo se klání literární, fotografické a výtvarné.

- Všechna témata výlučně oslavovala Velké Meziříčí.

Samotné soutěžení je následováno výstavami a korunováno sborníkem či kalendářem nejlepších děl !

 

 

Chcete vědět víc ?

Podrobnosti nabídne :

literární soutěž

fotografická soutěž

výtvarná soutěž

 

Výtvarná soutěž

Chcete vědět vše ?
Úvodní informace skrývají :základní údaje
.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
JAKOU BARVU MÁ NAŠE MĚSTO ?

Koordinátorka
Mgr. Ivana Vaňková z Městské knihovny Velké Meziříčí
zajišťuje hladký průběh všech tří soutěží.

Realizátorka
Mgr. Ivana Bíbrová, Základní škola Sokolovská Velké Meziříčí
ručí za výtvarné klání.

Témata
Tváře města, Hledání cest, Meziříčské mosty

Techniky
Vybrány byly kresba, malba, koláž, monotyp, linoryt, suchá jehla a techniky kombinované.

Kategorie
1) do 6 let / 2) od 7 do 12 let / 3) od 13 do 15 let / 4) od 16 do 20 let

Vyhlášení
Soutěž byla vyhlášena se všemi pravidly hry v říjnu 2007 - plakát

Uzávěrka
Soutěž byla ukončena v březnu 2008.

Prezentace - plakát
Soutěžní práce jsou k vidění na květnové výstavě v Jupiter clubu Velké Meziříčí.

Ocenění - plakát
Při květnové vernisáži byli vyhlášeni výherci.
V kategoriích  do 6 let a od 16 do 20 let nebyly ceny uděleny.

V kategorii  od 7 do 12 let získali:
1. místo L. Milotová,
2. místo V. Svobodová,
3. místo N. Malcová


V kategorii od 13 do 15 let
se o 1. místo dělí M. Bouček, J. Havlíček a L. Dostál,
2. místo M. Kružík,
3. místo M. Jelínková.

Ocenění si v jednotlivých kategoriích odnášejí dárkové poukazy
v hodnotě 1 000 Kč, 500 Kč, 300 Kč a 200 Kč, které mohou uplatnit na jednom z těchto míst:
Knihkupectví  Marie Charvátové, Spektrum Pavla Šandery  a Fortna Elektro ve Velkém Meziříčí.
Dále bylo uděleno zvláštní ocenění za společné dílo M. Karáskové, L. Lukešové, R. Doležalové.

Publikace
Vítězné práce se objeví s nejlepšími díly zbývajících soutěží ve společném sborníku či kalendáři.

Fotografická soutěž

Chcete vědět vše ?
Úvodní informace skrývají :základní údaje.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
JAKOU BARVU MÁ NAŠE MĚSTO ?

Koordinátorka
Mgr. Ivana Vaňková z Městské knihovny Velké Meziříčí
zajišťuje hladký průběh všech tří soutěží.

Realizátorka
Mgr. Ivana Hladíková, Základní škola Oslavická Velké Meziříčí
ručí za fotografické klání.

Témata
Pohled na město, Pohled na osoby, Pohled na stavby

Kategorie
veřejnost bez omezení věku

Vyhlášení
Soutěž byla vyhlášena se všemi pravidly hry v dubnu 2007 - plakát.

Uzávěrka
Soutěž byla ukončena v březnu 2008.

Prezentace - plakát
Soutěžní práce jsou k vidění na květnové výstavě v Galerii synagoga Velké Meziříčí.

Ocenění - plakát
Při květnové vernisáži byli vyhlášeni výherci.
Dárkovým poukazem v hodnotě 100 Kč do zdejšího obchůdku  NOVAS – káva, čaj, suché plody byli oceněni :
Josef Kašpar, M. Kolář, L. Němec, M. Pospíšilová, Z. Procházka, K. Vidlák.

Vítězství si v jednotlivých kategoriích odnášejí:
J. Mráz za Pohledy na město,
M. Koudelík za Pohledy na stavby,
B. Sedláková za Pohledy na osoby.

Všem byl předán dárkový poukaz v hodnotě 1 000 Kč, který mohou uplatnit na jednom z těchto míst:
Marie Charvátová -  Knihkupectví, Pavel Šandera – Spektrum a Fortna Elektro ve Velkém Meziříčí.

Publikace
Vítězné fotografie se objeví s nejlepšími díly zbývajících soutěží ve společném sborníku či kalendáři.

Literární soutěž

Chcete vědět vše ?
Úvodní informace skrývají :základní údaje
.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
JAKOU BARVU MÁ NAŠE MĚSTO ?

Koordinátorka
Mgr. Ivana Vaňková z Městské knihovny Velké Meziříčí
zajišťuje hladký průběh všech tří soutěží.

Realizátorka
PaedDr. Eva Kočí Valová, Gymnázium Velké Meziříčí
ručí za literární klání.

Témata
Černobílé perličky, Perličky na dně, Perlička, Pestrobarevný perlový náhrdelník

Techniky
Vypravování bylo vybráno pro první tři témata a volný slohový útvar poslednímu zadání.

Kategorie
1) do 12 let / 2) od 13 do 18 let / 3) od 19 let

Vyhlášení
Soutěž byla vyhlášena se všemi pravidly hry v říjnu 2007 - plakát

Uzávěrka
Soutěž byla ukončena v lednu 2008.

Prezentace - plakát
Od autorského čtení v Městské knihovně Velké Meziříčí bylo upuštěno pro malý zájem o soutěž.

Ocenění - plakát
Při květnové vernisáži výtvarné části byla oceněna účast všech autorek dárkovým poukazem v hodnotě 100 Kč do zdejšího obchůdku  NOVAS – káva, čaj, suché plody.

Publikace
Literární práce se objeví s nejlepšími díly zbývajících soutěží ve společném sborníku či kalendáři.
Dále byla o výňatky z literární tvorby zpestřena výstava výtvarných děl.