Muzikanti dětem

Nekategorizováno

Hlášení závad - nápověda

Hlášení závad - vstup do aplikace
Aplikace Hlášení závad slouží jako pohotový nástroj pro hlášení závad a nedostatků ve městě. Občané či návštěvníci města mohou odkudkoliv pomocí této aplikace oznámit například nefunkčnost veřejného osvětlení, černou skládku, rozbité lavičky, poničenou zeleň, výtluky na komunikacích, poškozené dopravní značení či semafory, závady na zařízení dětského hřiště nebo jiné podobné technické závady ve městě.

V aplikaci není možné uplatňovat např.:
• požadavky na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, např.:
- změny a úpravy dopravního značení,
- osazení retardérů,
- osazení zrcadel.
Zde je třeba podat písemnou žádost a věc řešit ve správním řízení.
• požadavky na rozsáhlejší nebo celkové opravy komunikací a chodníků, které jsou řešeny v rámci rozpočtu města a plánu investic a oprav.
• hlášení týkající se majetku třetích osob (včetně silnic I., II, III. třídy a dálnic, které jsou ve vlastnictví státu a kraje). Bude-li to možné, bude hlášení předáno zodpovědné osobě.
• problémy související s dodržováním veřejného pořádku, které je třeba hlásit přímo na městskou policii či na Policii ČR.
Hlášení, která není možné přes aplikaci řešit, budou bez dalšího projednávání označena jako "vyřešená".

Jak na to? Stačí vyplnit jednoduchý interaktivní formulář v elektronické aplikaci:
• Zvolením možnosti "Přidat hlášení" a kliknutím do mapy můžete lokalizovat konkrétní místo, ke kterému se chcete vyjádřit, přičemž polohu daného bodu je možné až do odeslání hlášení libovolně měnit.
• V samotném formuláři je třeba vybrat kategorii závady/problému a doplnit stručný popis. Pro přehlednost zde dále uvádíme přehled zodpovědných osob pro jednotlivé kategorie. 
• Povinnou položkou je e-mailová adresa, na kterou pak obdržíte informace o stavu zpracování hlášení.
• Můžete také připojit fotografie z místa hlášení (max. velikost 8 MB).
• Po opsání kontrolního kódu a stisknutí tlačítka "Odeslat" se záznam uloží do databáze.
• Osoby, které spravují jednotlivé kategorie závad a správce aplikace budou následně upozorněny e-mailem na nový požadavek.
• Vložené hlášení bude v mapě viditelné až po zpracování zodpovědnou osobou.

V zájmu co nejefektivnějšího řešení nahlášených problémů Vás prosíme o přesnou specifikaci požadavku.

Dále upozorňujeme, že budou zrušena veškerá hlášení obsahující hanlivé výrazy a neustále se opakující podněty, na které již byla zaslána ze strany města odpověď.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje: e-mailová adresa
Účel zpracování: marketingové účely - zasílání newsletteru
Správce osobních údajů: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Zpracovatel osobních údajů: společnost XART s.r.o., se sídlem Hlavní 172/95, 624 00 Brno, IČ: 29261864, která zajišťuje provoz webových stránek
Doba zpracování: do odvolání – udělený souhlas lze kdykoli odvolat proklikem na odkaz v každém doručeném newsletteru. Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

 • shora uvedené osobní údaje nebudou použity k rozhodování na bázi automatizovaného zpracování ani profilování,
 • shora uvedené osobní údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
 • máte právo požadovat od Správce přístup ke svým shora uvedeným osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost,
 • v případě pochybností o dodržování povinností Správce souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze

Video o městě

Sjezdovka Fajtův kopec webkamera

Webkamera 4

Velkomeziříčské kulturní léto 2017 - všeobecné podmínky

Tato aplikace slouží jako rezervace termínů pro zájemce o organizování akcí na pódiu umístěném na Náměstí v rámci akce „Velkomeziříčské kulturní léto". Pomocí rezervačního formuláře po vyplnění požadovaných údajů, vyjádření souhlasu s podmínkami pro organizátory akce a odeslání dostane zájemce do 5 pracovních dnů na uvedenou e-mailovou adresu zprávu o potvrzení nebo nepotvrzení rezervace.

Podmínky pro organizátory akcí:

 • Festival „Velkomeziříčské kulturní léto" je určen pro nekomerční kulturní prezentaci jednotlivců i souborů pro veřejnost.
 • Organizátoři vystoupení si zajistí zvolený termín výhradně prostřednictvím tohoto rezervačního formuláře na webu města Velkého Meziříčí a to nejpozději 5 pracovních dnů před konáním akce.
 • Kromě základních údajů organizátoři uvedou podrobnosti o uvedené akci jako podkladu pro rozhodnutí o potvrzení akce-žánr, obsah, případně účel vystoupení a rovněž technické požadavky na připojení – 220V/380 V.
 • Potvrzovány nebudou akce, z jejichž oznámeného obsahu či účelu bude možné odvodit nebezpečí ohrožení mravní výchovy mládeže, vzbuzování veřejného pohoršení, propagaci či výzvu k popírání či omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů.
 • Pořadatelem „Velkomeziříčského kulturního léta" je Jupiter club s.r.o., který poskytne organizátorům akce bezplatně pódium, lavice pro diváky, připojení na zdroj elektrické energie a případně bude hradit poplatky za užití autorského díla.
 • Před začátkem se organizátoři v dostatečném předstihu dohodnou s pořadatelem na podrobnostech konání akce.
 • Pořadatel akce ve spolupráci s organizátory v době konání akce zajistí vymezený prostor z hlediska bezpečnosti diváků.
 • Organizátoři akce se zavazují dodržovat „Provozní řád pódia".

Kontakt:

Zuzana Herodesová, pracovnice Jupiter clubu, tel.: 566 872 001, mobil: 739 000 071 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury, tel.: 566 881 030, mobil: 777 594 135 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední deska

Organizační struktura MÚ VM