Volejbal

 • Region

  Předmětem činnosti regionu je v souladu se z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, iniciování, definování a koordinace strategie pro dosažení trvale udržitelného rozvoje při zapojení veřejného i soukromého sektoru, tj. zejména rozvojových aktivit v oblastech lidských zdrojů, průmyslu, služeb, technické infrastruktury, rozvoje venkovských oblastí a zemědělství, dopravní infrastruktury, rozvoje cestovního ruchu a turistiky s cílem získat pro tyto činnosti prostředky z veřejných zdrojů.

  Počet článků:
  10
 • Sociální služby

  Sociální služba je veřejná služba určená lidem, kteří se ocitnou v takové nepříznivé životní situaci, kterou nemohou sami řešit z mnoha různých důvodů (zdraví, stáří, osobní krize, ztráta jistot, konflikt se společností apod.).

  K nejčastějším druhům sociálních služeb patří například domov důchodců, pečovatelská služba, chráněné bydlení, azylový dům, respitní (krátkodobá) péče, raná péče, chráněná dílna, kontaktní centrum, nízkoprahové zařízení, poradna a další.

  domov pro seniory

  Počet článků:
  0
 • Volby

  Informace týkající se voleb - termíny voleb, seznam volebních místností, přehledy výsledků, seznamy zastupitelů, radních apod.

  Další informace můžete najít například na stránkách:
  www.mvcr.cz - aktuální informace na serveru Ministerstva vnitra
  volby.ihned.cz - zpravodajský web k volbám do PSP ČR
  www.volby.cz - volební server ČSÚ
  www.psp.cz - Parlament ČR - Poslanecká sněmovna
  www.senat.cz - Parlament ČR - Senát

  Počet článků:
  4
  • Parlamentní volby

   Volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR volíme poslance Parlamentu ČR. Konají se zpravidla jednou za 4 roky.

   Počet článků:
   3
  • Komunální volby

   Komunálními volbami volíme Zastupitelstvo města Velkého Meziříčí. Konají se zpravidla jednou za 4 roky.

   Počet článků:
   1
  • Krajské volby
   Počet článků:
   9
  • Místní referendum
   Počet článků:
   1
  • Prezidentské volby
   Počet článků:
   5
  • Evropský parlament

   Volbami do Evropského parlamentu volíme poslance do zastupitelského orgánu Evropské unie na dobu 5 let.

   Počet článků:
   2
 • Odbory

  Ve dnech pondělí a středa jsme vám plně k dispozici k vyřízení vašich záležitostí.

  Dny úterý, čtvrtek a pátek slouží ke zpracování vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště.

  Na agendy občanských průkazů cestovních dokladů a dopravní agendy se lze objednat dálkově: Vyvolávací systém.

  Počet článků:
  0
 • Oslavy 600 let
  Počet článků:
  0
 • O městě

  Velké Meziříčí patří k významným moravským městům v jihovýchodní části Kraje Vysočina. Leží na soutoku řek Oslavy a Balinky, v těsné blízkosti dálnice D1 mezi Prahou a Brnem, přibližně na 145 km od Prahy.

  Roku 1990 bylo území histrického jádra města prohlášeno památkovou zónou. Mezi nejvýznamější památky města patří Zámek Velké Meziříčí, kostel sv. Mikuláše, radnice, židovské synagogy a mnoho dalších.

  V této sekci naleznete vše od historie až po současnost města.

  Počet článků:
  0
  • Informační centrum

    

    

   tic

   Informační centrum se nachází v samém centru města v historické budově radnice. Je oficiálním informačním centrem splňujícím podmínky agentury CzechTourism.

    

   Poskytuje veškeré informace sloužící k základní orientaci občana nebo návštěvníka města. Dále poskytuje turistické, kulturní, sportovní a společenské informace pro volný čas. 

   Nabídka zboží na IC potěší každého sběratele.

    

    

    

   Počet článků:
   4
  • Zdravé město a MA21

   logo zdrave mestoVítáme Vás na stránkách projektu Zdravé město a MA21 Velké Meziříčí

   Projekt se opírá o městskou samosprávu, tedy o Město a Městský úřad, které mu poskytují základní zázemí. Je však projektem komunitním. To znamená, že se na jeho činnosti podílejí další složky městského společenství – partneři a veřejnost. Projekt Zdravé město Velké Meziříčí je místní Agendou 21. Zdravý a udržitelný rozvoj, které sleduje, je snahou o to, aby podmínky pro kvalitní život byly zachovány v dlouhodobém horizontu, pro další generace. Město Velké Meziříčí je od roku 2001 zapojeno do Národní sítě Zdravých měst ČR.

   Velké Meziříčí patří od roku 2001 mezi aktivní členy Národní sítě Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Sdružení vzniklo na našem území v roce 1994 s cílem dosáhnout ideje zdravého města. Při postupu v této realizaci je nezbytná spolupráce s veřejností, která se projevuje formou nejrůznějších diskuzí a společenských akcí podporujících zdravý životní styl. Na těchto stránkách se dočtete o aktivitách města Velkého Meziříčí zasahujících do oblasti kvalitního životního prostředí.

   Počet článků:
   260
  • Metropolitní síť
   Metropolitní síť je počítačová síť propojující městský úřad a ostatní instituce spravované městem (základní školy, knihovna, Jupiter Club...). Síť poskytuje vysokorychlostní internet a další související služby. Občané města mají možnost bezplatně využít bezdrátový Hotspot na náměstí, v budovách Městského úřadu, Základních školách a Jupiterclubu.
   Počet článků:
   1
  • Významné objekty
   Počet článků:
   10
  • Místní části
   Počet článků:
   4
  • Strategické dokumenty
   Počet článků:
   21
  • Připravované projekty
   Počet článků:
   9
  • Symboly města
   Počet článků:
   1
  • PM - Vansbro (Švédsko)

   vansbro

    

    

   Oficiální stránky města Vansbro zde.

    
   Počet článků:
   1
  • Propagované akce
   Počet článků:
   1
  • Členství v organizacích
   Počet článků:
   9
  • Kroniky města
   Počet článků:
   1
  • Osobnosti města
   Počet článků:
   41
  • PM - Tisno (Chorvatsko)

   Tisno

    

   Oficiální stránky města Tisno zde.

    

   Počet článků:
   2
  • PM - České Meziříčí (Česká republika)

   ceske mezirici

    

    

    

   Oficiální stránky města České Meziříčí zde.

    

   Počet článků:
   2
  • PM - Valašské Meziříčí (Česká republika)

   valaske mezirici

    

    

   Oficiální stránky města Valašské Meziříčí zde.

    

   Počet článků:
   5
 • Městský úřad

  Městský úřad je orgán, který realizuje úkoly dané právními předpisy, a to na úseku samostatné působnosti podle rozhodnutí Zastupitelstva města VM a Rady města VM, na úseku přenesené působnosti podle zákona v platném znění, a podle zvláštních zákonů.

  Úřad zároveň zajišťuje úkoly, které mu plynou z jeho postavení právnické osoby. Zajišťuje dále po stránce organizační, technické a administrativní činnost zastupitelstva, rady, výborů zastupitelstva, komisí rady a dalších orgánů města a vyřizuje konkrétní záležitosti spadající do jeho působnosti.

  V čele úřadu stojí starosta. Městský úřad dále tvoří místostarosta, tajemník a pracovníci úřadu. Statutárním orgánem úřadu ve věcech pracovněprávních je tajemník.


  Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoli den v týdnu mimo specifické úřední hodiny na odboru dopravy.

  Ve dnech pondělí a středa jsme vám plně k dispozici k vyřízení vašich záležitostí.

  Dny úterý, čtvrtek a pátek slouží ke zpracování vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště.

  Na agendy občanských průkazů cestovních dokladů a dopravní agendy se lze objednat dálkově: Vyvolávací systém.

  Počet článků:
  0
  • Elektronická podatelna

   Elektronická podatelna umožňuje provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií formou dálkového přístupu. Podání v elektronické podobě můžete vyplnit pohodlně u svého počítače, elektronicky je podepsat a odeslat na příslušnou adresu elektronické podatelny úřadu.

   Počet článků:
   2
  • Povinně zveřejňované informace

   Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

   Počet článků:
   18
  • Úřední deska
   Počet článků:
   27
  • Kontaktní informace
   Počet článků:
   1
  • Volná pracovní místa

   Na této stránce naleznete informace o volných pracovních místech úřadu.

   Počet článků:
   18
  • Úřední deska - ostatní
   Počet článků:
   1
  • Krizové řízení
   Počet článků:
   13
  • Tajemník

   Ing. Švaříček Marek

     Ing. Marek Švaříček

     Tel.:    +420 566 781 003

     Mob.:  +420 777 594 134

     E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


   Povinnosti tajemníka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

   Tajemník obecního úřadu

   a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,

   b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,

   c) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,

   d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,

   e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.

   Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.

   Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.

   Počet článků:
   3
  • Zprávy z radnice
   Počet článků:
   1368
  • Oficiální zprávy


   Počet článků:
   516
  • Směrnice
   Počet článků:
   1
  • Stav vyřízení průkazů
   Počet článků:
   3
  • Vize úřadu

   Jsme tu pro vás

   Počet článků:
   1
  • Veřejné zakázky - archív

   Veřené zakázky od 1.1.2011 do 30.6.2016

   Počet článků:
   215
  • Zákon o kontrole
   Počet článků:
   8
  • Ochrana osobních údajů

   pdfZákladní informace k ochraně osobních údajů

   pdfFormulář k uplatnění práv subjektu údajů

   pdfVnitřní směrnice o ochraně a zpracování osobních údajů

   pdfZáznamy o činnostech zpracování

   pdfNařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679

   pdfZákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

    

    

   Cookies

   Co jsou cookies?

   Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

   • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
   • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

   Doba uložení cookies v počítači uživatele je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies"). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies"). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

   Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek. Při návštěvě našich internetových stránek máte možnost volitelná cookies buď přijmout, nebo odmítnout. Kliknutím na "Přijmout všechny cookies" přijímáte všechny cookies, kliknutím na "Odmítnout vše" znemožníte uložení volitelných cookies na Váš web. Technické cookies odmítnout nelze, je na nich závislá funkčnost webu. Před vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se ukládají pouze technické cookies. Volitelné cookies používáme k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli a služeb za účelem reklamy.

   Tento web využívá následující cookies a tomu podobné technologie.

   Technické cookies

   NázevSlužbaDoba používání Účel
    cookiepermission souhlas s cookies 6 měsíců ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)
    jpanesliders_panel-sliders slideshow 1 den držení pozice aktuálního slide
    PHPSESSID používání webu po dobu otevření aplikace udržení kontextu uživatele na webu
   xDetectDevice detekce zařízení po dobu otevření aplikace na základě zjištění zařízení přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech zařízeních
   xDetectBrowser detekce prohlížeče po dobu otevření aplikace na základě zjištění prohlížeče přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech prohlížečích
   recaptcha Google recaptcha po dobu otevření aplikace sběr údajů anlalýzy rizik pro určení reálného návštěvníka stránek nebo robota
   mapy a poloha zjištění polohy uživatele po dobu otevření aplikace dle volby uživatele
   JSESSIONID používání webové aplikace Portál občana po dobu otevření aplikace udržení kontextu uživaztele

   Volitelné cookies

   Vaše údaje zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů z důvodu následujících potřeb: zpětná vazba od návštěvníků formou analytických statistik používání webu, ukládání nebo přístup k informacím na vašem zařízení, měření obsahu, reklama a vývoj produktů. Pokud návštěvník souhlas neudělí, tyto cookies se nebudou ukládat.

   Počet článků:
   1
 • Rada města a zastupitelstvo

  Zastupitelstvo města Velké Meziříčí je nejvyšším orgánem města a má 23 členů, kteří jsou zvoleni ve volbách přímo občany města. Součástí zastupitelstva města je i starosta, místostarosta a všichni ostatní členové rady města.

  Rada města Velké Meziříčí je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada města Velké Meziříčí má 7 členů a tvoří ji starosta, místostarosta a dalších 5 členů rady, kteří jsou voleni z řad členů zastupitelstva města.

  Počet článků:
  0
  • Usnesení rady města

   S ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů, zde zveřejněná usnesení jsou upravena a v textu jsou vynechány bližší osobní údaje identifikující fyzickou osobu.

   Počet článků:
   266
  • Hospodaření města

   Základním předpokladem úspěšného hospodaření města je udržení vyrovnaného rozpočtu. Investovat budeme na základě potřeb městské části dle finančních možností naší radnice.

   Počet článků:
   28
  • Starosta
   Počet článků:
   2
  • Místostarosta
   Počet článků:
   1
  • Rada města

   Rada města Velké Meziříčí je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada města Velké Meziříčí má 7 členů a tvoří ji starosta, místostarosta a dalších 5 členů rady, kteří jsou voleni z řad členů zastupitelstva města.

   Počet článků:
   0
  • Zastupitelstvo města

   Zastupitelstvo města Velké Meziříčí je nejvyšším orgánem města a má 23 členů, kteří jsou zvoleni ve volbách přímo občany města. Součástí zastupitelstva města je i starosta, místostarosta a všichni ostatní členové rady města. 

   Počet článků:
   5
  • Usnesení zastupitelstva

   S ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů, zde zveřejněná usnesení jsou upravena a v textu jsou vynechány bližší osobní údaje identifikující fyzickou osobu.

   Nadále zůstává nedotčeno právo na nahlížení a pořizování výpisů ze zmíněných dokumentů.

   Počet článků:
   91
  • Právní předpisy města

   Evidence všech právních předpisů města Velké Meziříčí

   Evidence a úplné znění platných právních předpisů města Velké Meziříčí:

   Počet článků:
   40
  • Výbory

   Výbory jsou poradními orgány zastupitelstva. Jejich úkolem je připravovat stanoviska k důležitým otázkám, které jsou zastupitelstvu předkládány k rozhodnutí. Vykonávají svou činnost jen na úseku samostatné působnosti města. Pokud není dále stanoveno jinak, pověřuje výbory úkoly zastupitelstvo. V zadání vymezí předmět, který má být zpracován, stanoví záměr úkolu a hlavní hlediska, kterým má být věnována pozornost, a určí lhůtu plnění.

   Finanční výbor kromě jiných úkolů, jimiž ho zastupitelstvo pověřilo, provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města.

   Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů a plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.

   Počet článků:
   2
  • Komise

   Komise zřizuje Rada města jako své iniciativní a poradní orgány, kterým ukládá v rámci své působnosti úkoly podle svých potřeb, řídí, kontroluje a hodnotí jejich činnost a jmenuje jejich předsedy a členy.

   Přidělovat úkoly komisi jsou oprávněni kromě rady i starosta a jeho zástupci v rozsahu svých kompetencí. Za svou činnost odpovídají radě. Kromě plnění úkolů, které komisi rada uložila, předkládá komise radě na úseku činnosti, pro který byla zřízena, stanoviska a náměty. Rada je oprávněna komise rušit, slučovat a rozdělovat.

   Počet článků:
   9
  • Hospodaření organizací města
   Počet článků:
   10
  • Participativní rozpočet
   Počet článků:
   1
 • Kultura, sport, turistika

  Město Velké Meziříčí nabízí nepřeberné množství historických památek a kulturního či sportovního vyžití. Mezi nejznámější zajímavosti města patří zámek, židovské město, vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše, rozhledna Fajtův kopec

  Pro milovníky přírody se v okolí nachází mnoho přírodních krás, např. naučné stezky Balinské a Nesměřské údolí.

  Počet článků:
  0
 • Praktické informace

  V kategorii „Potřebuji vyřídit" naleznete základní údaje k vyřízení dokladů, uzavření manželství, změně jména a příjmení, určení otcovství atd. Veškerou tuto agendu vyřizují zaměstnanci Městského úřadu Velké Meziříčí v budově Městského úřadu VM (budova Spořitelny), Náměstí 14/16.

  V této sekci dále najdete informace o uzavírkách, hlášení rozhlasu, výluky energií a další.

  Počet článků:
  2
 • Školství
  zs

  Na území města a jeho místních částí je celkem osm mateřských, šest základních a čtyři střední školy. Dále je zde také Dům dětí a mládeže a Základní umělecká škola. Větší část z těchto škol a školských zařízení je zřízena městem, menší část krajem. Kromě toho Velké Meziříčí, jako sídlo úřadu obce s rozšířenou působností, zajišťuje ve školách a školských zařízeních výkon státní správy v rozsahu školského zákona.

  Počet článků:
  0
 • Projekty a dotace
  Počet článků:
  0
 • Turistické informační centrum Velké Meziříčí

  Informační centrum se nachází v samém centru města v historické budově radnice. Je oficiálním Turistickým informačním centrem (TIC) splňujícím podmínky agentury CzechTourism. Od r. 2012 se stalo členem A.T.I.C. České republiky (Asociace turistických informačních center ČR).

  • ic01
  • Image0009certifikát 2021_-_2023-1Image0007

  Počet článků:
  0
 • Městská policie

  1MĚSTSKÁ POLICIE

  Městská policie Velké Meziříčí je výkonným orgánem města. Zřizuje ji a ruší zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou a je přímo podřízena starostovi města.

  Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města.

  Tel.: +420 566 781 156

  Mobil: +420 777 792 079

   P1030110

   

   

   

  Počet článků:
  0
 • Historie

  veduty - muzeum VM 4 kopie Vznik a počátky města Velkého Meziříčí nejsou dosud zcela objasněny a zůstávají obestřeny nejrůznějšími pověstmi. Nejspíše jsou však spojeny s kolonizací horního toku Oslavy, která proběhla ve 12. a 13. století zásluhou Přibyslava z Křižanova (otce sv. Zdislavy) a jeho zetě Bočka z Obřan. V tomto období můžeme předpokládat počátky osídlení ve velkomeziříčské kotlině.

  Prvá skutečně doložená písemná zpráva o Meziříčí je z roku 1281, ačkoli již ve 30. letech stál na skále nad řekou Oslavou pevný hrad, jeden z nejstarších šlechtických hradů na Moravě. Město bývalo z počátku opevněno patrně jen palisádovými hradbami a teprve ve 14. století byly vybudovány kamenné hradby. A právě do tohoto století můžeme zařadit druhou nejstarší památku města a to kostel sv. Mikuláše.  

  Do konce 14. století drželi Meziříčí páni z Lomnic, kteří městu dali znak: sedm bílých orlích per v červeném poli svázaných zlatou stuhou.

  pred 1932 - muzeum VMNejvětšího rozkvětu dosáhlo město v období renesance, jak o tom svědčí některé dochované domy na Náměstí zdobené sgrafity. Z nich nejkrásnější a nejcennější je palácová stavba bývalého luteránského gymnázia, dále bývalý městský pivovar, zvaný Obecník, a radnice, která tvoří čelní dominantu celého náměstí.

  Za třicetileté války bylo město 8x vypáleno a mnoho domů zůstalo pustých. V té době vzniká ve městě též samostatná židovská obec, ačkoli prvé zmínky o Židech jsou zde již z let 1497 a 1518.

  V 18. století v době vlády Marie Terezie a Josefa II. došlo opět k rozkvětu města. Přes Velké Meziříčí byla vystavěna císařská silnice Brno – Jihlava a v letech 1783 až 1794 sem císař Josef II. umístil sídlo krajského úřadu jihlavského kraje.

  V průběhu 19. století vznikají ve městě první továrny – textilka, koželužna, klihárna. Významným příspěvkem pro rozvoj průmyslu města bylo vybudování železniční přípojky ze Studence.

   V roce 1909 se konaly ve Velké Meziříčí a okolí císařské manévry, při kterých byly poprvé použity průzkumné balony, telefonní a bezdrátové telegrafní spojení a polní kuchyně.

  Období mezi dvěma světovými válkami přineslo Velkému Meziříčí další všestranný rozvoj v průmyslu i občanském vybavení. Vznikla nová občanská společnost. Školy, závody, mosty a další.

  Poslední válečná léta však krutě zasáhla do života celého města. V roce 1942 bylo deportováno do německých koncentračních táborů poslední židovské obyvatelstvo z města a okolí. A tím také zanikla zdejší židovská obec. Jako vzpomínka na ně zde zůstala stará a nová synagoga, židovský hřbitov a některé prvky na dochovalých budovách bývalé židovské čtvrti.

  Při květnovém povstání 1945 bylo popraveno německou armádou 60 odbojářů z města a okolí, při bombardování města sovětskou armádou přišlo o život 40 lidí. Jako vzpomínka na válečná léta, bylo postaveno několik pomníků.

  30. leta K významnému rozvoji města dochází opět v následující druhé polovině 20. století. Vznikají nové továrny, roste bytová výstavba, zlepšuje se infrastruktura města vybudováním železniční tratě a napojením města na dálnici D1.

  Čerpáno z průvodce: Velké Meziříčí - Historické a jiné zajímavosti
  Autor: Vladimír Makovský
  Foto: Archiv Muzeum Velké Meziříčí

  Počet článků:
  0
 • Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina

  1244718486-hzs3

   

  Web: www.hzscr.cz

   

  Sbor dobrovolných hasičů

  znak sdh

  Nad Gymnáziem 17
  594 01 Velké Meziříčí
  Telefon: 566 78 1811
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Web: www.hasicivm.cz

  Starosta: Stanislav Kratochvíl 603 983 091
  Velitel: Jaroslav Šišpela

  Tatra T148 CAS 32

  t48_3t148_2

   


  Avia A31T CAS8 4x4 NHY "Lesoň"

  Kabina Avia na podvozku Praga s náhonem na všechny čtyři kola.

  Technické parametry:

  • Maximální výkon 76kW při 2400 otáčkách za min.
  • Zdvihový objem 3596 cm^3
  • Rozměry - délka 5800mm, šířka 2340mm, výška 2900 rozvor 3080mm
  • Hmotnosti - pohotovostní 3140 kg, užitečná 4260kg celková 7400kg
  • Maximální rychlost (omezovač) 80km/h
  • Pětirychlostní převodovka + teréní redukce
  • Objem cisterny 1900 litrů
  • Čerpadlo 800 litrů/min
  • Vysokotlaké čerpadlo + 80m vysokotlaké hadice

  fleson2fleson1fleson3fleson4fleson5

   

  florian

   Sv. Florián - patron hasičů

  Počet článků:
  0
 • Tradiční akce ve městě
  titulni-tradicni-akce

  Tradiční akce jsou celoroční součástí města. Vybrat si můžete nejenom z kulturních, ale i sportovních představení. Patří sem například Evropský festival filozofie, Velkomeziříčské kulturní léto, Adventní světýlka a jiné.

  Počet článků:
  0
  • Vzpomínka obětem II. sv. války

   VM-tragedie-pomnikNa konci II.světové války všichni  s nadšením očekávali příjezd osvobozeneckých vojsk. Ale bohužel nikdo nepředpokládal, že květen 1945 tragicky zasáhne do osudu spousty obyvatel z Velkého Meziříčí a okolí.

   Velkomeziříčská tragédie

    

    

   Počet článků:
   11
  • Evropský festival filozofie

   eff_logo1Cílem festivalu je oslavit filozofii a literaturu. Vyjít s ní z akademických prostor na náměstí, do parků, do ulic a zaujmout vnímavé posluchače, zvláště mladé lidi.

   Tato akce je jediná svého druhu v České republice.

   Kde se vzala myšlenka uspořádat festival filozofie? Zrodila se v severoitalské Modeně. V roce 2007 poprvé překročil festival hranice Itálie a jeho obdoba se uskutečnila také v malebném francouzském městečku Saint Emilion a ve Velkém Meziříčí na Vysočině. V rámci uplynulých ročníků ve Velkém Meziříčí vystoupila celá řada významných osobností ze světa filozofie, literatury i kultury.

   Posluchači měli možnost diskutovat na daná témata s významnými osobnostmi např. s profesory E. Kohákem, I.M. Havlem, T. Sedláčkem, T. Halíkem, Iliosem Yannakakisem z Lille, Peterem Niklem z Hannoveru, Vlado Miluničem či děkany filosofických fakult Josefem Krobem, Martou Fattori z Říma a mnoha dalšími.

   Počet článků:
   2
  • Adventní světýlka

   Pavel Stupka (2)Mezi nejkrásnější období v roce patří vánoční svátky. Každý rok se proto na první adventní neděli, na náměstí Velkého Meziříčí, rozsvěcuje vánoční výzdoba města. Za přispění dětí s rozsvěcenými lucerničkami či lampióny a za zvuku koled se rozzáří celé město. Sváteční atmosféru tomu dodá nebeský pošťák, který převezme přáníčka od dětí.

    
   Počet článků:
   9
  • Concentus Moraviae

   Logo2Festival Concentus Moraviae vám v průběhu května a června nabídne třicítku koncertů v podání špičkových hudebníků.

   Tradičním hlavním cílem pořadatelů bude naplnit jedinečné historické prostory 19 festivalových měst krásnou hudbou ve vynikající interpretaci a přinést vám návštěvníkům nezapomenutelné zážitky, případně podnítit vaše nové sny.

   Počet článků:
   1
  • Gastroden

   gastroden úvodŽáci a učitelé Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí každoročně pořádají pro širokou veřejnost tradiční Gastroden. Na návštěvníky školy čeká gastronomická výstava žákovských prací doprovázená soutěžemi, odbornými kurzy pro veřejnost, prezentací partnerů z Itálie a Slovenska, přehlídkou gastronomických firem a také hudebním vystoupením.

    
   Počet článků:
   8
  • Festival muzejních nocí

   festival-muzejnich-noci-2011-zakladniV roce 2004 přišlo Národní muzeum s projektem první Pražské muzejní noci. Akce tohoto typu jsou již řadu let obvyklé ve velkých evropských městech – jde vlastně o velice jednoduchý princip, kdy muzea a galerie v daném městě zůstanou otevřeny do pozdních nočních hodin a nabídnou svým nočním návštěvníkům něco, co není v jejich denním programu běžné. Volným vstupem počínaje a speciálními akcemi konče.

   Koncerty, divadelní a taneční představení, performance, ukázky řemesel, ochutnávky dobových jídel, soutěže a kvizy pro děti i dospělé, workshopy, přednášky, videoprojekce, besedy s vystavujícími autory, módní přehlídky, komentované prohlídky v dobových kostýmech, zajímavosti ze „zákulisí“ muzea, prezentace běžně nevystavených exponátů... a mnohá další neobvyklá setkání s minulostí i přítomností nabízejí na přelomu května a června v nezvyklou noční dobu muzea a galerie napříč Českou republikou.

   Festival muzejních nocí se koná za podpory Ministerstva kultury ČR.

   www.cz-museums.cz

   Počet článků:
   8
  • Muzikanti dětem

   28.5. 2 kopieMuzikanti dětem je projekt, který se zabývá pomocí všem zdravotně, pohybově nebo jinak tělesně či mentálně postiženým dětem a mládeži. A to sice formou charitativního koncertu, který se koná na náměstí ve Velkém Meziříčí v jarním období. Tento projekt se může uskutečnit pouze za pomoci sponzorů, partnerů a všech kteří se na něm podílejí.

    
   Počet článků:
   8
  • Velkomeziříčské kulturní léto

   kulturniletoKulturní akce na náměstí ve Velkém Meziříčí zpříjemní prázdninové posezení nejenom místním obyvatelům, ale i všem návštěvníkům města. Představí se zde různorodá škála hudebních skupin a divadelních spolků. 

    

    

    

   Počet článků:
   7
 • Územní plánování

    

   

  Počet článků:
  0
  • Koncepce

   URBANISTICKÁ STUDIE ROZVOJOVÉHO ÚZEMÍ

   URBANISTICKÝ KONCEPT ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

    

    

   Počet článků:
   2
  • Územní studie

   Je jedním z druhů územně plánovacích podkladů. Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území (například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability), které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

   V nejčastějších případech řeší koncepci uspořádání určité lokality, zejména vymezuje veřejná prostranství a stanovuje uliční a stavební čáry. Kromě toho upřesňuje také zásady prostorové regulace například stanovení výšek zástavby a intenzity využití pozemků, a navrhuje uspořádání veřejných prostranství (zeleň, parkovací plochy, hřiště, apod.).

   Územní studie je neopominutelným podkladem, který musí být zohledněn v územním řízení, není však ze zákona závazná. Pořizuje se v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního podnětu pořizovatele (obce) nebo z jiného podnětu. Pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel (obecpro níž je územní studie pořizována) podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal.

   Počet článků:
   1
  • Územně analytické podklady (ÚAP)

   Jsou druhem územně plánovacích podkladů. Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (limity území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

   ÚAP se skládají z textové i grafické části. V textové části jsou popsány základní statistické informace a podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu ORP Velké Meziříčí. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území jsou rozděleny do 13ti kategorií (horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejná dopravní a technická infrastruktura, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreace a cestovní ruch, hospodářské podmínky, kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty, limity využití území a záměry na provedení změn v území).

   Z těchto kategorií vzniká rozbor udržitelného rozvoje území, který ve svém obsahu zaujímá SWOT analýza, určení problémů k řešení v ÚPD a vyhodnocení územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území.

   Počet článků:
   1
 • Další instituce

  V této sekci najdete aktuality a události Městské policie, Technických služeb.

  Naleznete zde také přehled dalších úřadů, škol, zdravotních a sociálních služeb a ostatních zařízení ve městě, jako jsou Policie ČR, církve, mikroregion Velkomeziřčsko-Bítešsko a další.

  Počet článků:
  0
  • Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko
   Počet článků:
   1
  • Lékárny
   Počet článků:
   1
  • Zdravotní centrum Záviškova
   Počet článků:
   1
  • Dům zdraví
   Počet článků:
   1
  • Nemocnice sv. Zdislavy
   Počet článků:
   1
  • Soukromí lékaři
   Počet článků:
   1
  • Církve
   Počet článků:
   1
  • Kontakty
   Počet článků:
   1
  • Upozornění občanům
   Počet článků:
   30
  • MP - Aktuality
   Počet článků:
   14
  • Akce škol
   Počet článků:
   1
  • Organizace města
   organizace-mesta

   Město Velké Meziříčí je zřizovatelem řady příspěvkových organizací z oblasti školství, kultury a sociálních služeb. Nachází se zde i obchodní společnosti se 100% majetkovou účastí města (Jupiter club s.r.o. a Technické služby VM, s.r.o.) a neziskové organizace.

   Počet článků:
   3
  • Zdravotní středisko Kablo
   Počet článků:
   1
  • Sportoviště VM

   Sportoviště VM, příspěvková organizace je organizace, která má na starosti správu a provoz městských sportovišť.
   IČ: 09241019 

   Kontakty na pracovníky:

   Ing. Michal Hořínek
   ředitel
   +420 724 006 983
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   Karel Vidlák
   zástupce ředitele pro provoz sportovišť
   (rezervace a pronájem)
   +420 724 048 215
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   Petra Pečinková
   administrativní pracovnice
   566 782 631
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   Počet článků:
   1
 • Starostové, rady města a zastupitelstva (1850–2014)
  Počet článků:
  0
 • Dotační programy
  dotacni-progamy

  Přehled dotací čerpaných i poskytovaných Městem Velké Meziříčí

  Počet článků:
  0
 • Kulturní zařízení
  Počet článků:
  0
 • Akce podporované městem
  Počet článků:
  0
 • Nekategorizováno
  Počet článků:
  28
 • Slideshow
  Počet článků:
  36
 • Online služby
  Počet článků:
  7
 • Obce v územním plánování
  Počet článků:
  0
 • Vše o koronaviru
  Počet článků:
  93
 • Tiskové konference
  Počet článků:
  46
Nahoru