Pálení větví v lokalitě Bejkovec

Omluva obyvatelům města

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí získal dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na vybudování hasičského cvičiště v lokalitě Bejkovec. Vzhledem k tomu, že podmínkou dotace je proinvestování celé částky v letošním roce musíme připravit pozemek pro zemní práce.

Po odmítnutí uloženého bioodpadu firmou, která se zpracováním bioodpadů zabývá, budou dobrovolní hasiči samozřejmě za asistence techniky uklízet a pálit nahromaděné větve. Tímto se omlouváme obyvatelům v blízkosti této lokality, že dne 1. června 2012 od ranních hodin může dojít k mírnému zakouření. Mohu Vás však ubezpečit, že uděláme vše pro to, abychom následky pálení klestí minimalizovali.

Za SDH Velké Meziříčí

starosta SDH Miroslav Jágrik

IMAG0390