Tisknout |  Zavřít toto okno

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Kambala – dobrovolnické centrum

44990260
Jméno
Yvona
Příjmení
Pošvicová
Mobil
+420 777 755 444
Adresa
Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01, Žďár nad Sázavou
Kraj
Kraj Vysočina
E-mail
Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Kambala – dobrovolnické centrum

Kambala - dobrovolnické centrum při Oblastní charitě Žďár nad Sázavou je součástí Sítě charitních dobrovolnických center Diecézní charity Brno, která vznikla v roce 2002. V roce 2006 se zmiňovaná síť stala stavebním kamenem pro evropský projekt „Dobrovolnictví – nástroj integrace v sociálních službách a krizové pomoci“. Projekt je také pravidelně financován od roku 2006 Krajem Vysočina. Dalším mezníkem v činnosti centra se stal rok 2009, kdy se do dobrovolné činnosti angažují občané dlouhodobě nezaměstnaní, a to ve spolupráci se sociálními odbory měst Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem a Žďár nad Sázavou. Na počátku roku 2012 v důsledku změn v legislativách zákona Oblastní charita Žďár nad Sázavou podepsala smlouvu s Úřadem práce o zařazování osob na veřejné službě do jejích služeb a spolupracujících organizací. Poslání Kambala - dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou, jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity, a humanitární pomocí v případě potřeby. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb. Poskytované služby - pomoc v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou a smluvně spolupracujících organizacích (dobrovolníci pomáhají dle potřeby v jednotlivých zařízeních, a to pravidelně či jednorázově) - ostatní pomoc (dobrovolníci pomáhají s organizováním Tříkrálové sbírky, při jednorázových charitních akcích, při živelných pohromách)

Tisknout |  Zavřít toto okno