Tisknout |  Zavřít toto okno

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

44990260
Jméno
David
Příjmení
Filip
Mobil
+420 777 755 658
Adresa
Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01, Žďár nad Sázavou
Kraj
Kraj Vysočina
Telefon
566 626 040
Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Poslání Centrum prevence realizuje programy primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání legálních a nelegálních návykových látek, agresivita, vandalismus apod.). Žáky a studenty škol a školských zařízení podporuje v posílení zdravého sebevědomí, sebedůvěře, v komunikačních dovednostech, toleranci, přijetí odpovědnosti za své chování. Poskytované služby - realizace programů primární prevence pro základní a střední školy a jiná školská zařízení Cílová skupina Cílovou skupinou jsou třídní kolektivy základních a středních škol, které se běžně setkávají s různými druhy rizikového chování.

Tisknout |  Zavřít toto okno
Nahoru