Tisknout |  Zavřít toto okno

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

44990260
Jméno
Veronika
Příjmení
Melicharová
Titul
pan(í)
Mobil
+420 731 626 116
Adresa
Hornoměstská ul. 366/41, Velké Meziříčí, 591 01, Žďár nad Sázavou
Kraj
Kraj Vysočina
E-mail
Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez je poskytovat pomoc a podporu dospívajícím ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

Poskytované služby - nízkoprahový klub - terénní sociální práce (streetwork)
Základní činnosti - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez jsou ve Velkém Meziříčí děti a mládež ve věku od 10 do 20 let, a ve Velké Bíteši děti a mládež ve věku od 8 do 20 let, kteří zažívají nepříznivé životní situace nebo jsou jimi ohroženi.

Nepříznivou životní situací rozumíme: · problémy ve škole (špatný prospěch, šikana, záškoláctví) · problémy v rodině (rozpad rodiny, nové vztahy rodičů, časté stěhování) · vztahové problémy (v partě, s partnerem, se sourozenci, s rodiči, s autoritami) · experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, gambling) · problémy se zákonem (přestupky, trestné činy) · nezdravý životní styl (nezdravé hubnutí, sebepoškozování) · pasivní trávení volného času (nuda, žádné koníčky a zájmy)

 

Tisknout |  Zavřít toto okno