Tisknout |  Zavřít toto okno

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Domácí hospicová péče

44990260
Jméno
Hana
Příjmení
Nedomová
Titul
Bc.
Mobil
+420 739 389 244
Adresa
Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01, Žďár nad Sázavou
Kraj
Kraj Vysočina
Telefon
+420 733 755 869
E-mail
Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou určený pro lidi těžce nemocné, umírající a pro jejich blízké. Domácí hospicová péče vychází z přání a potřeb těžce nemocného a umírajícího člověka a jeho pečující rodiny. Jedná se o komplexní službu, která zahrnuje odbornou zdravotní péči (viz. Charitní ošetřovatelská služba) a službu sociální odlehčovací. Služba sociální odlehčovací nabízí lidskou podporu a zázemí pro těžce nemocné, umírající a jejich blízké pečující, poskytuje službu „doprovázení“. Nabízí pomoc v oblasti sociálně-právní, zprostředkování odborné psychologické či duchovní péče, pomoc s péčí o těžce nemocného, zapůjčení kompenzačních pomůcek a všestrannou lidskou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti jejich blízkého člověka. Služba Domácí hospicové péče je poskytována na území okresu Žďár nad Sázavou v domácím prostředí uživatele. Poslání Naším posláním je pomoci lidem, kteří bojují s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek. Základní činnosti - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (základní poradenství, vyřizování dávek, pozůstalostních důchodů, příspěvků) - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby - zapůjčení kompenzačních pomůcek - odborná psychologická a duchovní podpora Cílová skupina Cílovou skupinou jsou těžce nemocní a umírající lidé všech věkových kategorií, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení, tzv. léčba kurativní, a není bezpodmínečně nutná hospitalizace. Pomoc a podporu poskytujeme i osobám blízkým.

Tisknout |  Zavřít toto okno