Sociální služby

Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace

Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizac...

Zřizovatelem Domova pro seniory Velké Meziříčí je Kraj Vysočina. Kapacita domova je 103 lůžek. Vize domova: Lidský přístup a porozumění jsou základní hodnoty našeho domova. Domov poskytuje 2 sociální služby - domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ...

 • www.domovvelkemezirici.cz
 • Telefon:
  +420 561 201 570
Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Centrum prevence Ob...

Poslání Centrum prevence realizuje programy primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání legálních a nelegálních návykových látek ...

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Charitní ošetřovatelská služba

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Charitní ošetřovate...

Poslání Registrované zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou poskytují odbornou zdravotní péči lidem, kteří z důvodu stáří, nemoci či zdravotního postižení nejsou soběstační. Pečujeme o osoby v domácí péči na zákl ...

 • zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-zarizeni/charitni-osetrovatels...
 • Telefon:
  566 626 041
Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Domácí hospicová péče

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Domácí hospicová pé...

Domácí hospicová péče je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou určený pro lidi těžce nemocné, umírající a pro jejich blízké. Domácí hospicová péče vychází z přání a potřeb těžce nemocného a umírajícího člověka a jeho pečující rodiny. Jedná se o komple ...

 • www.zdar.charita.cz
 • Telefon:
  +420 733 755 869
Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Kambala – dobrovolnické centrum

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Kambala – dobrovoln...

Kambala - dobrovolnické centrum při Oblastní charitě Žďár nad Sázavou je součástí Sítě charitních dobrovolnických center Diecézní charity Brno, která vznikla v roce 2002. V roce 2006 se zmiňovaná síť stala stavebním kamenem pro evropský projekt „Dobrovoln ...

 • www.zdar.charita.cz
 • Mobil:
  +420 777 755 444
Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Klub v 9 – centrum ...

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Naším posláním je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a do ...

 • www.zdar.charita.cz
 • Telefon:
  +420 566 629 319
Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Kopretina – centrum...

Poslání Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Naším posláním je působit preventivně proti sociálnímu vyloučení rodičů v průběhu mateřské a rodičovské dovolené. Pomocí našich programů se snažíme aktivizovat ...

 • www.zdar.charita.cz
 • Mobil:
  +420 739 389 209
Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Nesa - denní stacionář

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Nesa - denní stacio...

Poslání V denním stacionáři Nesa, zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou, poskytujeme služby lidem s postižením z Velkého Meziříčí a okolí. Prostřednictvím našich služeb podporujeme rozvoj člověka s postižením, jeho začlenění do společnosti a také rod ...

 • www.zdar.charita.cz
 • Telefon:
  566 522 867
Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Osobní asistence

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Osobní asistence

Poslání Osobní asistence je terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro děti a dospělé s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Naším posláním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v domácím nebo společenském prostředí, ...

 • www.zdar.charita.cz
 • Telefon:
  566 531 158
Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Sociálně aktivizačn...

Poslání Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou.Naším posláním je pomoc a podpora rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiny nedokáží sam ...

 • www.zdar.charita.cz
 • Mobil:
  +420 732 126 905
Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Wellmez – nízkoprah...

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez je poskytovat pomoc a podporu dospívajícím ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi a přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Posk ...

 • www.zdar.charita.cz
 • Mobil:
  +420 731 626 116
Služby pro rodinu a domácnost

Služby pro rodinu a domácnost

Soukromá pečovatelská služba. Zdravotní sestra s dlouholetou praxí pečuje o seniory v jejich domácím prostředí. Pomoc všem, kteří ji v nemoci nebo ve stáří potřebují, i těm, kteří se chtějí o své blízké starat, ale není v jejich silách to plně zvládnout. ...

 • www.pecovatelkavelkemezirici.cz
 • Telefon:
  605 217 079
Zdeňka - terénní pečovatelská služba

Zdeňka - terénní pečovatelská služba

Jedná se o poskytování terénní služby v domácnostech uživatelů pro osoby s tělesným postižením, seniory (věková struktura mladší senioři 65 - 80 let a starší senioři nad 80 let).

 • www.pecovatelka1.webnode.cz
 • Telefon:
  604 869 998
Nahoru