Omezení a uzavření vjezdu na Náměstí

poutVe středu 11. 6. 2014 od 22.00 hod bude na Náměstí ve Velkém Meziříčí vyhrazen prostor parkoviště (zadlážděná část) pro pouťové atrakce,

které pak budou v tomto vyhrazeném prostoru od půlnoci postupně rozmístěny.

Tímto bude v následujících dnech znemožněno parkování motorových vozidel na Náměstí, jehož průjezdnost nebude dotčena až do neděle 15. 6. 2014, kdy od 06.00 hod z důvodu konání velkomeziříčské poutě a řemeslného trhu dojde k úplné uzavírce vjezdu na Náměstí.