DOPRAVNÍ WEB

  Dopravní uzavírky    

 

Aktuální dopravní informace

Úplná uzavírka místní komunikace Františky Stránecké ve Velkém Meziříčí

1 etapa1. Uzavírka-popis:
a) Místní komunikace F.Stránecké v úseku mezi křiž. Na Pískách a II/602 Jihlavská.
b) Místní komunikace F.Stránecké v úseku mezi křiž Na Pískách a U Elektrárny.
Délka uzavírky: 100 m + 100 m

Číst více...

Zúžení vozovky přes řeku Oslavu v ul. Novosady - Sokolovská ve Velkém Meziříčí

mostMěÚ VM odbor dopravy na základě žádosti společnosti: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČ 430 05 560, v zastoupení na základě plné moci společností GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská č.p.324/5, 620 00 Brno, IČ: 41602901, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví přechodnou úpravu provozu:

Číst více...

Upozornění na sjezd z dálnice D1 na exitu Velké Meziříčí - východ

lhotkaDle informací od řidičů dochází pří jízdě po dálnici D1 od Brna ve směru na Velké Meziříčí k tomu, že řidiči směřující do Velkého Meziříčí se v opravovaném úseku dálnice D1 č.20 Velké Meziříčí východ – Lhotka se před Lhotkou řadí chybně do levého jízdního pruhu vedeného v protilehlém jízdním pásu dálnice, který následně neumožňuje sjetí na exit 146 Velké Meziříčí východ.

Číst více...

Uzavírka silnice č. III/35433 Měřín - Blízkov a silnice č. III/0026 Lavičky - silnice II/602 v místě podjezdů pod dálnicí

1Od 17. 5. - 19. 5. 2017 dojde k úplné uzavírce silnice č. III/35433 na trase Měřín - Blízkov v úseku jejího podjezdu po dálnicí D1 v rámci rekonstrukce a rozšíření mostu dálnice.

Od 3. 5. - 4. 5. 2017 dojde k úplné uzavírce silnice č. III/0026 na trase Lavičky - sil. II/ 602 v úseku jejího podjezdu pod dálnicí D1 v rámci rekonstrukce a rozšíření mostu dálnice.

Číst více...

Uzavírka MK Třebíčská 4.4. - 31.5. 2017

Trebicska2017V období od 4.4.2017 do 9.6.2017 bude zcela uzavřena místní komunikace v ulici Třebíčská v úseku od křižovatky s ulicí Jižní včetně po areál společnosti Tři pyramidy, z důvodu provádění opravy vodovodu a kanalizace. Vjezd do ulice Jižní bude uzavřen v době od 4. do 19. dubna a poté ještě od 22.května do 9. června. Objízdná trasa ulice Třebíčské vede po obchvatu města silnicí II/360 na ulicí K Novému nádraží a poté ulicemi Sokolovská a Novosady. Objízdná trasa pro ulici Jižní povede ulicemi Oslavická a Školní. Vjezd do uzavřeného úseku místní komunikace Třebíčská bude pouze na povolení zhotovitele stavby.

Ing. Jiří Pospíchal
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

 pdfProdloužení termínu uzavírky

Úplná uzavírka silnice č. II/392 v úseku Petráveč - Dolní Heřmanice - Tasov

1Od 3. 4. do 30. 6. 2017 dojde k uzavírce silnice č. II/392 mimo zastavěné území obcí:

  • od křižovatky s místní komunikací Petráveč až na začátek obce Dolní Heřmanice
  • na konci obce Dolní Heřmanice ve směru na Tasov až na začátek obce Tasov

pdfPopis uzavírky

Číst více...

Částečná uzavírka D1 Měřín - Velké Meziříčí

d1Od 20. 3. 2017 do 19. 9. 2017 je  ve směru na Prahu v 141,465 - 133,793 km uzavřen levý jízdní pás a doprava je převedena přejezdy středního dělicího pásu do protisměrného pásu, kde je vedena ve dvou zúžených pomocných pruzích.

V tomto termínu je dále uzavřena levá MÚK Velké Meziříčí - západ (EXIT 141).

pdfPopis uzavírky

Číst více...

2. etapa oprav mostů pod dálnicí D1

1 copy_copy_copy_copy

Uzavírky silnic pod dálnicí D1 (Velké Meziříčí -Měřín) 2017
III/35433 Měřín - Blízkov 2. 4. - 23. 4., 17. 5. - 19. 5.
MK Stránecká Zhoř - Kochánov 3. 4. - 12. 4.
II/354 k. ú. Kohánov - Netín 27. 3. - 1. 4., 5. 5. - 6. 5.
III/0026 k. ú. Lavičky 2.4. - 7. 4., 3. 5. - 4. 5.
D1 Velké Meziříčí - západ:
sjezd na II/602 ze směru Brno - Praha 18. 3. 2017 - 19. 9. 2017
sjezd na II/602 ze směru Praha - Brno teď uzavřeno nebude (možná krátkodobě na podzim)
nájezd z II/602 na směr Brno - Praha 18. 3. 2017 - 19. 9. 2017
nájezd z II/602 na směr Praha - Brno teď uzavřeno nebude (možná krátkodobě na podzim)